Slider 1
Slider 2
slice 3

Apec is the leading study abroad consultant in Vietnam. Apec is a reliable work of famous universities in Japan, Korea and Taiwan. The core value of Apec is to study in Japan, Korea, Taiwan to suit your needs, quickly and conveniently. We understand universities, we understand Japanese students, Korean students, Taiwanese students. Apec supports international students during the preparation process for studying abroad, studying abroad, working part-time students, and international students looking for work.

Why Should You Choose APEC to Study Abroad?

What Study Abroad Program Are You Interested in?

Du Học Nhật Bản

30 trường, 90 ngành nghề

Du Học Hàn Quốc

102 trường, 196 ngành nghề

Du Học Đài Loan

36 trường, 48 ngành nghề

The function is being updated
Please come back later

Overseas Students They Are Preparing, Learning How

Lan Anh với cuộc sống mới của Du học sinh Hàn Quốc

Lan Anh với cuộc sống mới của Du học sinh Hàn Quốc

Du học, là định hướng đầu tư cho cuộc sống một cách chắc chắn. Không phải đến Châu Âu, Châu Mỹ thì mới có trường học tốt, Du học Hàn Quốc đang là nơi tìm đến của rất nhiều bạn trẻ. Bởi sự đầu tư cho giáo dục Hàn Quốc có chất lượng giáo dục hàng đầu Châu Á và đứng trong Top 10 của thế giới.

Apec Group