Apec - nhà tư vấn du học Hàn Quốc hàng đầu. Apec là đối tác trực tiếp của các trường Đại Học danh tiếng hàng đầu Hàn Quốc tại Việt Nam. Apec trực tiếp nộp hồ sơ, phát hành mã Code, thư mời cho các du học sinh tại Việt Nam mà không qua đối tác trung gian. Apec am hiểu các trường đại học Hàn Quốc & quy định về du học Hàn Quốc. Apec am hiểu các bạn du học sinh theo từng vùng miền. 

Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ và Nhân lực quốc tế Apec